Telefony alarmowe:

998

112

KROTOSZYN | Państwowa Straż Pożarna podsumowała miniony rok

08.01.2021 Ten tekst przeczytasz w 3 - 6 minuty

Wraz z końcem roku nadszedł czas na podsumowania. Był to bardzo trudny rok dla służb ratunkowych, obfity w nowe wyzwania. Rok, który ze względu na panującą pandemię charakteryzował się znacznym wzrostem liczby interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej o różnym charakterze, często wykraczającym poza zakres podstawowych działań. W tym trudnym okresie należy jednak wspomnieć o pozytywnych aspektach wynikających z działalności krotoszyńskiej komendy. Podsumowując inwestycje i zakupy zrealizowane
w 2020 roku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przedstawia pozyskany sprzęt, który wzmocni potencjał ratowniczy, usprawni działania oraz poprawi komfort pracy strażaków.

Samochód specjalny rozpoznawczo - ratowniczy
Samochód specjalny rozpoznawczo – ratowniczy SLRR Toyota Hilux to pojazd o wszechstronnym zastosowaniu. Posiada napęd terenowy oraz nadwozie typu pickup ze skrzynią ładunkową o dużych możliwościach transportowych. Samochód ten będzie wykorzystywany podczas akcji na terenach trudnodostępnych, transportu dodatkowego wyposażenia i ratowników na miejsce zdarzenia, czy holowania przyczep wielkogabarytowych.
Środki finansowe na zakup sprzętu w kwocie 156 tys. zł pochodziły w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Namiot pneumatyczny GTX 38
Wysokiej klasy namiot ze stelażem pneumatycznym może zostać wykorzystany jako mobilna izba przyjęć w bezpośrednich działaniach związanych z epidemią koronawirusa. Nie jest to jedyna funkcja tego sprzętu, gdyż znajduje on także zastosowanie w czasie długotrwałych akcji ratowniczo–gaśniczych, działań związanych z usuwaniem skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Tego typu namioty często zabezpieczają także działania o charakterze medycznym w przypadku większej ilości osób poszkodowanych oraz stanowią schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla osób ewakuowanych.

Zakup za kwotę 33 tys. zł został w całości sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zestaw pralniczo-suszący z dozownikiem środków piorących
Profesjonalny zestaw to sprzęt niezmiernie ważny i potrzebny, mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort pracy strażaka. Warto nadmienić, iż strażacy są znacznie bardziej narażeni na czynniki nowotworowe, ponieważ stopień ekspozycji
na substancje toksyczne podczas działań ratowniczo – gaśniczych jest bardzo duży. Część tych substancji wnika w struktury środków ochrony indywidualnej
i osadza się w ich wnętrzu, stąd też niezwykle istotnym elementem profilaktyki zdrowotnej ratownika jest odpowiednia dezynfekcja elementów umundurowania. Niewątpliwie walory techniczne zakupionego zestawu pralniczo-suszącego pozwolą odpowiednio przygotować środki ochrony indywidualnej strażaka do ponownego użycia po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Urzędu Miejskiego w Kobylinie.
Zestaw narzędzi hydraulicznych HOLMATRO
Nowy ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych firmy Holmatro, to sprzęt wysokiej klasy
o parametrach adekwatnych do rozwoju branży motoryzacyjnej, która stawia przed strażakami szereg nowych wyzwań. W skład zestawu wchodzi:
• pompa hydrauliczna,
• rozpieracz ramieniowy,
• nożyce,
• rozpieracz teleskopowy,
• rozpieracz teleskopowy,
• węże hydrauliczne,
• adaptory ciągnące,
• zestaw łańcuchów ciągnących,
• wspornik progowy.

Parametry techniczne wymienionego sprzętu, znacznie wyższe od narzędzi użytkownych dotychczas z pewnością wzmocnią potencjał jednostki ratowniczo – gaśniczej w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii na terenie powiatu.
Nowy ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych za kwotę 116 tys. zł. pozyskano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Doposażenie samochodu wężowego zgodnie z obowiązującym normatywem
Samochód ciężki kwatermistrzowski z modułem wężowym znajdujący się na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie to pojazd, który oprócz zabezpieczenia operacyjnego powiatu krotoszyńskiego został przewidziany do działań na terenie kraju, a także misji zagranicznych. W oparciu o doświadczenia pozyskane w czasie działań międzynarodowych podczas gaszenia pożarów lasów na terytorium Szwecji oraz ćwiczeń i akcji ratowniczo – gaśniczych, został wypracowany normatyw sprzętowy dla tego typu samochodów o specjalnym przeznaczeniu, zwiększający ich walory taktyczne. Dzięki dotacji celowej z budżetu państwa opiewającej na kwotę 80.052,00 zł udało się doposażyć pojazd krotoszyńskich strażaków w wymagany sprzęt, taki jak: motopompy przenośne, agregat prądotwórczy, piła do drewna, dodatkowa armatura wodna, podręczny sprzęt burzący oraz środki ochrony indywidualnej wraz z wyposażeniem osobistym. Pojazd został również doposażony w niezbędny sprzęt podnoszący komfort jazdy w czasie przemieszczenia się na duże odległości np. podczas działań międzynarodowych.

Zakup nowych ubrań specjalnych
Dzięki zakupowi 19 kpl. ubrań specjalnych cały stan osobowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie posiada ubrania specjalne zgodne z obowiązującym normatywem. Środki ochrony indywidualnej nowego typu wpływają na podniesienie bezpieczeństwa ratowników podczas działań oraz podnoszą ergonomię ich pracy.
Łączny koszt zakupu 19 kpl. ubrań specjalnych opiewał na kwotę 96.961,95 zł. Doposażenie całego stanu osobowego było możliwe dzięki dotacji bieżącej z budżetu państwa, środków z rezerwy celowej, wsparcia gminy Krotoszyn oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Nowoczesne środki ochrony indywidualnej oraz uzupełnienie sprzętu
Zakup 18 nowych hełmów firmy GALLET z modułem świetlnym oraz 16 masek firmy MSA Safety dedykowanych dla strażaków pełniących służbę w podziale bojowym,
to inwestycja w bezpieczeństwo ratowników i poprawę komfortu pracy. Nowoczesne hełmy strażackie za łączną kwotę 22.295,98 zł sfinansowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz gmina Krotoszyn, która przeznaczyła na ten cel 11.148,00 zł. Ponadto nasze potrzeby znalazły zrozumienie wśród podmiotów zewnętrznych, dlatego zakup masek G1 został sfinansowany ze środków pochodzących od firmy Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie. Dodatkowo ze środków pozyskanych z gminy Krotoszyn doposażono Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w radiotelefony przenośne za łączną kwotę 8.085,00 zł.
W tym miejscu warto wspomnieć także o pozostałym sprzęcie otrzymanym z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, w skład którego wchodzą węże pożarnicze za kwotę ponad 46 tys. zł., generator ozonu, opryskiwacz spalinowy, zapas środka pianotwórczego oraz środki ochrony w ramach przeciwdziałania COVID-19 zakupione na kwotę 21.934,00 zł.

Nowy rejestrator rozmów TRX oraz Serwer Dell
Istotną rolę w zakresie organizacji działań ratowniczo – gaśniczych odgrywa Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP. To właśnie tu dyżurny operacyjny przyjmuje zgłoszenia alarmowe, dysponuje SIS jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń oraz koordynuje działania ratownicze. Dbając o sprawność sprzętu stanowiącego wyposażenie SK, dokonano zakupu nowego rejestratora rozmów oraz serwera. Wymiana starego wysłużonego sprzętu za łączoną kwotę 45.007,13 zł była możliwa dzięki dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa oraz środków z rezerwy celowej pozyskanych za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Prace remontowe w krotoszyńskiej komendzie
Stałe doposażanie krotoszyńskiej komendy w nowoczesny sprzęt dostosowany do potrzeb cywilizacyjnych to sprawa priorytetowa, lecz nie jedyna. W roku 2020 wyremontowano gruntownie część boksów garażowych, pomieszczenie szatni czystej oraz utworzono nową szatnię ubrań specjalnych, jak również pomieszczenie pralni i dezynfekcji sprzętu. Szczególnie przebudowa budynku z uwzględnieniem stref higieniczno – sanitarnych i zdrowotnych w celu zapobiegania niepożądanej ekspozycji, w połączeniu z pozyskanym sprzętem pralniczo – suszącym to duży krok w stronę dobrej profilaktyki nowotworowej wśród strażaków. Dodatkowo szatnię czystą wyposażono w nowe szafki ubraniowe pozyskane za łączną kwotę 29.028 zł. Poprawa warunków socjalno – bytowych była możliwa dzięki dotacji bieżącej z budżetu państwa w kwocie 55.984,03 zł. oraz zaangażowania środków własnych. W tym miejscu należy także podkreślić, że część prac remontowych strażacy wykonali we własnym zakresie, co pozwoliło na szerszy zakres robót w ramach określonego budżetu.
Podsumowując ubiegły rok, wartość inwestycji w Komendzie Powiatowej PSP w Krotoszynie z uwzględnieniem wszystkich pozycji, których nie sposób szczegółowo wymienić wynosiła ponad 739.800 zł. Ten ogromny sukces to zasługa wielu ludzi zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju krotoszyńskiej komendy. Dzięki środkom pozyskanym z budżetu centralnego otrzymanym za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz lokalnych samorządów i przedsiębiorców udało się dokonać tak wiele w tym trudnym czasie.
Z tego miejsca składamy serdeczne podziękowania !

📝 st. asp. Mateusz Dymarski
📷 JRG PSP Krotoszyn

Napisał Administrator KROT112

☁️ Ostrzeżenia meteo