Telefony alarmowe:

998

112

Utrudnienia

1

Informacje dla kierowców

Wykaz robót drogowych i oświetlenia na terenie miasta Krotoszyna realizowanych przez PZD:

brak danych

Ostrzeżenia meteo