Telefony alarmowe:

998

112

POWIAT | Stop pożarom traw

15.04.2021 Ten tekst przeczytasz w 2 - 3 minuty

Pożary traw, gałęzi i innych pozostałości roślinnych to większości przypadków umyślne działanie człowieka. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalanie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę – nic bardziej mylnego. W rzeczywistości wypalanie traw niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne, prowadząc do wyjałowienia ziemi, zahamowania naturalnego rozkładu resztek roślinnych. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. gwałtowne podmuchy wiatru) wymykają się spod kontroli i przenoszą się na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia, niestety dochodzi również do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.
Wszystkie informacje dotyczące zagrożeń i skutków często wymykających się spod kontroli pożarów traw można znaleźć na stronie internetowej kampanii edukacyjnej STOP POŻAROM TRAW pod adresem: www.stoppozaromtraw.pl oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/stoppozaromtraw/

Od początku roku na terenie powiatu krotoszyńskiego Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej interweniowały 8 razy w związku z pożarami traw, gałęzi i innych pozostałości roślinnych. Ostatniej doby tj. we wtorek 13 kwietnia 2021 roku Straż Pożarna interweniowała 2 razy. Pierwsze zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie wpłynęło o godzinie 17:31, dotyczyło pożaru suchej trawy na przydrożnym rowie w miejscowości Łagiewniki. Do zdarzenia skierowany został jeden zastęp z jednostki OSP Zalesie Wielkie. Szybka reakcja zgłaszającego i natychmiastowe podjecie działań gaśniczych jednostki OSP ograniczyło rozprzestrzenianie się pożaru do powierzchni 50 m2.

Drugie zgłoszenie wpłynęło o godzinie 21:29, dotyczyło pożaru gałęzi i krzewów na poboczu drogi przy ulicy Kobylińskiej w Zdunach. Do zdarzenia skierowany został jeden zastęp z jednostki OSP Zduny. W tym przypadku również szybka reakcja na zagrożenie nie doprowadziła do rozprzestrzenienia się pożaru na duży obszar.

Przypominamy, że osoby które pomimo zakazu zdecydują się na wypalanie musza liczyć się z konsekwencjami. O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt. 12: „Kto (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary... – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
- rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

? st. kpt. Tomasz Patryas
? Kampanii „STOP POŻAROM TRAW”, OSP Koźmin Wielkopolski, OSP Zduny

Napisał Administrator KROT112

☁️ Ostrzeżenia meteo