Telefony alarmowe:

998

112

OSP Koźmin Wlkp.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŹMIN WWIELKOPOLSKI

jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym


POJAZDY OSP KOŹMIN WLKP.

Ostrzeżenia meteo