Telefony alarmowe:

998

112

OSP Baszyny

Rok założenia: 1949 (74 lata)

Adres jednostki: 63-714 Kobierno, Baszyny 6

Skład Zarządu:
dh Mariusz Stasik – prezes
dh Piotr Sibera – naczelnik
dh Sławomir Zawikowski – skarbnik
dh Dariusz Malmur – sekretarz

Komisja Rewizyjna:
dh Jan Kaźmierczak – przewodniczący
dh Ryszard Wojciechowski – wiceprzewodniczący
dh Marcin Hąchlik - sekretarz

☁️ Ostrzeżenia meteo