Telefony alarmowe:

998

112

KROTOSZYN | Tlenek węgla groźny nie tylko zimą

11.05.2021 Ten tekst przeczytasz w 1 - 2 minuty

We wtorek, 11 maja strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie interweniowali w budynku wielorodzinnym na ulicy Bolewskiego w Krotoszynie. W jednym z lokali zamontowany czujnik tlenku węgla zaalarmował mieszkańców. Zgłoszenie o zdarzeniu do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie wpłynęło o godzinie 16:48. Do zdarzenia skierowane zostały trzy zastępy z JRG w Krotoszynie.

Strażacy wyposażeni w sprzęt pomiarowy zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej, sprawdzili mieszkanie pod kątem występowania gazów niebezpiecznych w atmosferze. Urządzenie pomiarowe wykazało śladowe ilości tlenku węgla. W związku z powyższym strażacy przewietrzyli mieszkanie oraz sprawdzili lokale sąsiednie pod kątem występowania zagrożenia. Urządzenie wielogazowe nie wykazało obecności tlenku węgla w mieszkaniach sąsiednich, a po przewietrzeniu mieszkania, w którym doszło do emisji tlenku węgla, również urządzenie pomiarowe wskazało wynik potwierdzający likwidację zagrożenia. Na tym trwającą 29 minut interwencję zakończono i zastępy wróciły do miejsca stacjonowania

Okres grzewczy mamy już za sobą, jednakże nie zwalnia nas to z obowiązku okresowego sprawdzania stanu technicznego instalacji i urządzeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. Pamiętajmy o usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), czyszczenie sprawia, że ciąg jest lepszy, zapobiega uszkodzeniu komina, do którego może dojść np. w sytuacji zapalenia się sadzy w przewodach kominowych. Zanieczyszczony komin może być także przyczyną złego spalania paliwa i powstawania trującego tlenku węgla potocznie nazywanego czadem. Bardzo często nasze zdrowie i życie zależy od dbałości o przewody kominowe, dlatego też powierzajmy wykonywanie tych czynności osobom posiadającym niezbędną wiedzę, sprzęt i kwalifikacje.

📝 st. kpt. Tomasz Patryas
📷 dh Sebastian Kalak

🚨 Siły i środki:
🚒 491[P]21 GBAPr VOLVO 2,5/25 + 2,5/250 – JRG PSP Krotoszyn
🚒 491[P]25 GCBA 5/32 MAN – JRG PSP Krotoszyn
🚒 491[P]53 SH-23 MAN – JRG PSP Krotoszyn
🚓 U533 Kia Ceed SW II – KPP Krotoszyn
Napisał Administrator KROT112

Ostrzeżenia meteo