Telefony alarmowe:

998

112

Aktualności

We wtorek, 31 stycznia o godz. 19:57 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o powalonym drzewie na drodze wojewódzkiej nr 444 w Sulmierzycach.

Strażacy jednym zastępem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach zostali zaalarmowani do powalonego drzewa na drodze wojewódzkiej nr 444. Czas działań wynosił 33 minuty.

We wtorek, 31 stycznia o godz. 18:41 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym przy ulicy Waryńskiego w Krotoszynie.

Strażacy trzema zastępami z Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie zostali zaalarmowani do pożaru sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego. Czas działań wynosił 37 minut.

W poniedziałek, 30 stycznia o godz. 19:17 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotłowni w Roszkach (gm. Krotoszyn).

Strażacy dwoma zastępami z Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie oraz jednym z OSP Roszki i Orpiszew zostali zaalarmowani do pożaru w kotłowni w budynku jednorodzinnym. - Po przybyciu pierwszych zastępów ratownicy wyposażeni w sprzęt ochrony układu oddechowego podali jeden prąd gaśniczy wody w natarciu na palący się materiał palny. Podjęte działania gaśnicze doprowadziły do szybkiej lokalizacji pożaru oraz minimalizacji strat pożarowych. Po stłumieniu ognia systematycznie usuwano nadpalone materiały palne zlokalizowane w kotłowni oraz materiał palny zgromadzony w kotle CO, które dogaszano wodą na zewnątrz budynku. Obiekt na bieżąco monitorowano urządzeniami pomiarowymi, które po usunięciu wszystkich materiałów na zewnątrz i oddymieniu pomieszczeń przy użyciu wentylatora osiowego potwierdziły likwidację zagrożenia - informuje st. kpt Tomasz Patryas, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Czas działań wynosił 1 godzinę i 42 minuty.

W poniedziałek, 30 stycznia, na drodze wojewódzkiej numer 438 w Borzęciczkach doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu ciężarowego przewożącego bydło. W wyniku zdarzenia pasażer ewakuowany z pojazdu za pomocą narzędzi hydraulicznych doznał obrażeń wymagających pilnej hospitalizacji i został przetransportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.

Zgłoszenie o zdarzeniu drogowym wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie o godzinie 11:58. Na miejsce skierowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz najbliższe jednostki ochotniczych straży pożarnych z Koźmina Wielkopolskiego i Borzęciczek.

Na miejscu zdarzenia w wyniku przeprowadzonego rozpoznana ustalono, że samochód ciężarowy przewożący bydło uderzył w przydrożne drzewo. Z uwagi na silną deformację bryły pojazdu dostęp do pasażera pozostającego w kabinie ciężarówki był utrudniony i uniemożliwiał jego bezpieczną ewakuację. Tylna część samochodu blokowała jeden pas drogi wojewódzkiej, stąd decyzja funkcjonariuszy Policji o czasowym wstrzymaniu ruchu na wskazanym odcinku i wyznaczeniu objazdów.

Strażacy po zabezpieczeniu terenu działań przystąpili do cięcia i rozpierania zdeformowanych elementów konstrukcyjnych pojazdu celem wykonania dostępu do poszkodowanego mężczyzny. Obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego stale monitorował stan przytomnego pasażera, dbając o jego komfort psychiczny. W momencie uzyskania możliwości bezpiecznej ewakuacji decyzją lekarza uczestnika zdarzenia przetransportowano do śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego celem jego dalszej hospitalizacji. Równolegle na miejscu wypadku prowadzono działania związane z zabezpieczeniem przewożonych zwierząt, które zostały objęte opieką weterynaryjną i przeładowane na zastępczy środek transportu. Po zakończeniu czynności realizowanych przez funkcjonariuszy Policji z jezdni usunięto elementy karoserii samochodowej oraz wycieki płynów eksploatacyjnych stwarzające zagrożenie dla pojazdów kołowych. Czynności te zrealizowano za pomocą sorbentu oraz podręcznego sprzętu burzącego. Zdeformowany pojazd z miejsca wypadku został zabrany przez pomoc drogową.

Działania straży pożarnej trwały 4 godziny i 9 minut.

mł. kpt. Mateusz Dymarski
JRG PSP Krotoszyn

W poniedziałek, 30 stycznia o godz. 10:05 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym przy ulicy Hubela w Krotoszynie.

Strażacy dwoma zastępami z Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie oraz jednym z OSP Krotoszyn zostali zaalarmowani do pożaru sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego. Czas działań wynosił 1 godzinę i 8 minut.

W poniedziałek, 30 stycznia o godz. 9:56 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym przy ulicy Krotoszyńskiej w Kobylinie.

Strażacy dwoma zastępami z Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie oraz jednym z OSP Kobylin zostali zaalarmowani do pożaru sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego. Czas działań wynosił 2 godziny i 2 minuty.

???? OSP Kobylin

W niedzielę, 29 stycznia o godz. 21:16 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o załączonym systemie monitoringu ppoż w Zalesiu Wielkim (gm. Kobylin).

Strażacy trzema zastępami z Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie zostali zaalarmowani o załączonym systemie monitoringu ppoż. - W zakładzie produkcyjnym doszło do załączenia się systemu sygnalizacji pożaru, w wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że zagraniczny kierowca omyłkowo uruchomił ręczny ostrzegacz pożaru znajdujący się na terenie zakładu - informuje st. kpt Tomasz Patryas, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

? OSP Zalesie Wielkie

W niedzielę, 29 stycznia o godz. 20:04 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o załączonym czujniku tlenku węgla przy ulicy Rawickiej w Krotoszynie.

Strażacy dwoma zastępami z Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie zostali zaalarmowani do załączonej czujki tlenku węglu budynku jednorodzinnego. - Urządzenia pomiarowe potwierdziły śladowe stężenie tlenku węgla, po przewietrzeniu pomieszczenia wartości pomiarowe były równe zero. Zalecono mieszkańcom nieużytkowania piecyka gazowego do czsu uzyskania pozytywnej opinii specjalistycznej firmy. Brak osob poszkodowanych - informuje st. kpt Tomasz Patryas, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Czas działań wynosił 27 minut.

Wraz z początkiem roku krotoszyńscy strażacy ćwiczyli różne techniki ratownicze na zbiornikach wodnych w warunkach zimowych. Scenariusz tegorocznych ćwiczeń zakładał, że doszło do nieszczęśliwego zdarzenia z udziałem miłośników morsowania. W ćwiczeniach udział brali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz z jednostek OSP Krotoszyn, OSP Kobylin i OSP Koźmin Wielkopolski.

Ćwiczenia odbywały się od 25 do 27 stycznia na Jeziorze Odrzykowskim przy ulicy Sportowej w Krotoszynie. Strażacy w specjalistycznych ubraniach do pracy w wodzie praktycznie przećwiczyli sposoby dotarcia w jak najkrótszym czasie do osób przebywających w lodowatej wodzie przy użyciu dostępnego sprzętu ratowniczego, oraz ewakuację osób poszkodowanych na brzeg zbiornika gdzie w ogrzewanym namiocie pneumatycznym udzielili Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Ponadto utrwalali wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w trakcie prowadzenia działań ratowniczych na zbiornikach wodnych w sezonie zimowym oraz omówili procedury postępowania z osobami poszkodowanymi w stanie hipotermii.

Strażacy jak co roku apelują!!!
Nie wchodźmy na zamarznięte stawy, jeziora, rzeki. Zamarznięte zbiorniki wodne nie gwarantują bezpieczeństwa, nigdy nie mamy pewności, że pokrywa lodowa na całej powierzchni jest jednakowa. Korzystajmy tylko tych bezpiecznych lodowisk w miejscach wyznaczonych, gdzie jest bezpiecznie.

Jednocześnie przypominamy o możliwości organizowania ślizgawek na terenie szkół, osiedli. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w ramach akcji „Bezpieczne Lodowiska 2023”, pomogą w wylaniu lodowisk. Organizator ślizgawki powinien wcześniej odpowiednio przygotować teren oraz mieć pozwolenia od właściciela terenu na utworzenie lodowiska i na pobór wody.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, niech te rozpoczynające się ferie zimowe będą czasem radosnych, ale bezpiecznych zabaw, a nie powodem do zmartwień.

📝 st. kpt. Tomasz Patryas
📷 dh Szymon Sikora

W czwartek, 26 stycznia o godz. 17:38 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o pomocy osobie niepełnosprawnej przy ulicy Zdunowskiej w Krotoszynie.

Strażacy jednym zastępem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie zostali zaalarmowani do pomocy osobie niepełnosprawnej. Czas działań wynosił 36 minut.

W czwartek, 26 stycznia o godz. 7:42 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o załączonym czujniku tlenku węgla przy ulicy Ofiar Katynia w Krotoszynie.

Strażacy dwoma zastępami z Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie zostali zaalarmowani do załączonej czujki tlenku węglu budynku jednorodzinnego. - Pomiary wykonane za pomocą dwóch niezależnych urządzeń pomiarowych nie wykazały zagrożenia. W dalszej części działań sprawdzono pozostałe kondygnacje w obiekcie, na których detektor wielogazowy również wskazał wartości zerowe. W oparciu o wskazania pozostałych urządzeń podczas pomiaru w tej samej lokalizacji, potwierdzono wadliwe działanie czujnika zamontowanego w lokalu mieszkalnym - informuje st. kpt Tomasz Patryas, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Czas działań wynosił 24 minuty.

W środę, 25 stycznia o godz. 20:53 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o zalegającej ziemi na drodze w Biadkach (gm. Krotoszyn).

Strażacy jednym zastępem z OSP Biadki zostali zaalarmowani do usunięcia ziemi, która zalegała na drodze krajowej nr 36, która stwarzała zagrożenie dla użytkowników drogi.

Czas działań wynosił 34 minuty.

Strona 8 z 218

☁️ Ostrzeżenia meteo

Statystyki strony

1704741
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
W zeszłym miesiącu
Od 02.05.2020 r.
60
1867
2297
10025
23941
74433
1704741

Prognozowane wejścia dzisiaj
264

Statystyka Zdarzeń

Rodzaj zdarzenia 2024 2023 2022
Pożary 64 147 188
M. zagrożenia 355 653 706
A. fałszywe 27 23 21
Razem: 447 823 915
Aktualizacja na dzień: 14-07-2024 Zobacz więcej ⋙

Kalendarz zmianowy

Lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 Zmiany:
Zmiana 1
Zmiana 2
Zmiana 3

2007-2024 © Krotoszyn 112 - Galeria Ratownictwa Powiatu Krotoszyńskiego

Wdrożenie: Redakcja PKR24.pl