Telefony alarmowe:

998

112

Aktualności

Trzy osoby zostały poszkodowane w pożarze, zniszczone przez ogień, dym i wysoka temperaturę wnętrze i wyposażenie mieszkania to bilans pożaru, jaki powstał w miejscowości Bożacin, gmina Krotoszyn. Zgłoszenie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krotoszynie wpłynęło 25 maja 2010 roku o godzinie 11:51. Dyspozytor natychmiast wysłał ciężki samochód gaśniczy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Krotoszynie, zastęp gaśniczy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Krotoszyna. Na miejsce zdarzenia udają się także karetki Pogotowia Ratunkowego i radiowozy Policji. Po pięciu minutach zastęp gaśniczy z JRG jest już na miejscu. W przeprowadzonym rozpoznaniu dowódca ustala, że z parterowego, murowanego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego wydobywają się duże ilości dymu, a w pomieszczeniu kuchni i przyległym pokoju buszują płomienie niszcząc wszystkie napotkane materiały, które stanowiły wyposażenie mieszkania. Trzy osoby poszkodowane znajdują się poza budynkiem. Poszkodowanym osobom ratownicy udzielili pierwszej pomocy polegającej na podaniu tlenu, zabezpieczeniu przed utratą ciepła oraz udzieleniu wsparcia psychicznego. Po dojechaniu dwóch karetek pogotowia poszkodowani zostali przekazani zespołom ratownictwa medycznego. W tym samym czasie pozostali ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych weszli do wnętrza budynku podając pianę gaśniczą z urządzenia ONE SEVEN. Pozwoliło to na błyskawiczne ugaszenie pożaru oraz zminimalizowanie strat. Z budynku usunięto na zewnątrz wszystkie tlące się materiały, które dogaszono. Ratownicy dokonali rozbiórki konstrukcji budynku w celu dotarcia do źródeł ognia i ich dogaszenia. Teren działań został wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Działania trwały jedną godzinę i dziesięć minut.

Tekst: mł. bryg. mgr inż. Tomasz Niciejewski


W akcji udział wzięły:
MAN GCBA 5/32 - JRG Krotoszyn (KSRG)
Renault Kangoo SLKw - JRG Krotoszyn (KSRG)
Star/MAN GBA 2,5/16 - OSP Krotoszyn (KSRG)

Poniedziałek, 24 maja 2010 roku. O godzinie 16:57 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krotoszynie wpływa zgłoszenie o wypadku drogowym do jakiego doszło na drodze wojewódzkiej pomiędzy Krotoszynem, a Sulmierzycami. Dyspozytor do miejsca zdarzenia wysyła zastęp ratownictwa technicznego z JRG Krotoszyn, dwa samochody z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach. Na miejsce udaje sie także pogotowie ratunkowe i policja. Po dojechaniu na miejsce ratownicy przeprowadzaja rozpoznanie, w wyniku którego ustalono, że samochód osobowy Opel Corsa wpadł w poślizg i potrącił dwie osoby jadące rowerami. Osoby ranne są pod opieką zespołu karetki Pogotowia. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz usunięciu z jezdni pozostałości po wypadku. Dwie osoby ranne zostały zabrane do krotoszyńskiego szpitala.

Tekst: mł. bryg. mgr inż. Tomasz Niciejewski


W akcji udział wzięły:
Star/MAN SLRt - JRG Krotoszyn (KSRG)
Ford Transit SLRt - OSP Sulmierzyce (KSRG)
Star 266 GBM 2,5/12 - OSP Sulmierzyce (KSRG)

Sobota, 23 maja 2010 roku. O godzinie 18.35 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krotoszynie wpływa zgłoszenie o pożarze stacji transformatorowej znajdującej się w budynku miejskiego ratusza. Dyspozytor wysyła dwa samochody gaśnicze z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP z Krotoszyna, na miejscu są już pracownicy Pogotowia Energetycznego.
Po dojechaniu na miejsce zdarzenia ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych przeprowadzają rozpoznanie i ustalają, że pali się przyłącze energetyczne. Do ugaszenia pożaru ratownicy użyli dwóch gaśnic proszkowych. Pomieszczenie zostało oddymione i przewietrzone. Po ugaszeniu pożaru oraz po przewietrzeniu pomieszczeń przyłączem energetycznym zajęli się pracownicy Zakładu Energetycznego. Działania trwały ponad godzinę.

Tekst: mł. bryg. mgr inż. Tomasz Niciejewski
Foto: mł. bryg. mgr inż. Mariusz Przybył, pani Hanna Banaszak

W czwartek 19 maja 2010 roku po godzinie 13:00 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krotoszynie wpłynęło zgłoszenie o zalanych piwnicach budynków mieszkalnych i zalegającej wodzie na ul. Boruty w Kobylinie. Dyspozytorzy do zdarzenia wysyłają jednostki zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP z Krotoszyna oraz jednostki OSP z terenu gminy Kobylin, na miejsce udają się także Policjanci i pracownicy UMiG Kobylin z Burmistrzem na czele. Dowódca akcji w przeprowadzonym rozpoznaniu ustala, że w wyniku gwałtownego podniesienia poziomu wody w rzece nastąpiło jej cofnięcie w instalacją kanalizacji deszczowej, a następnie wylanie na ulicy Boruty i Krotoszyńskiej. Woda z w/w ulic wlewała się do piwnic budynków mieszkalnych, podwórza oraz ogrody. Podnoszący się poziom wody zagrażał stacji paliw i warsztatowi samochodowemu. Dowódca akcji wspólnie z pracownikami przeanalizowali dostarczone plany kanalizacji deszczowej, podjęto decyzję o zablokowaniu studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy ujściu rzeki workami z piaskiem - czynność ta miała na celu uniemożliwienie cofania się wody kanalizacją. Następnie wykonano obwałowanie z worków z piaskiem w celu zabezpieczenie przed ewentualnym przedostaniem się wody na stację paliw i warsztat. Przy studzienkach kanalizacyjnych znajdujących się powyżej blokady ustawiono pompy i rozpoczęto wypompowywanie wody z kanalizacji. Czynności te były prawidłowe - woda z ulic Boruty i Krotoszyńskiej zaczęła opadać. Po całkowitym zejściu wody z ulic przystąpiono do wypompowywania wody z zalanych obiektów. O godz. 04:45 przystąpiono do monitorowania poziomu wody i o godz. 06:16 kiedy stwierdzono że poziom wody się nie podnosi i nie zalewa obiektów i terenów zakończono działania. Od godzin rannych monitorowaniem stanu wody zajęli się pracownicy UMiG wyznaczeni przez Burmistrza. Działania trwały 19 godzin 11 minut. Od dnia 18 maja 2010 roku do godziny 8:00 dnia dzisiejszego na terenie powiatu krotoszyńskiego zanotowano ogółem 56 zdarzeń związanych z zalaniami i podtopieniami. W usuwaniu skutków zalań i podstopień udział wzięło 19 zastępów i 58 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz 76 zastępów i 484 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Tekst: mł. bryg. mgr inż. Tomasz Niciejewski


W akcji udział wzięły:
Star/MAN GBA 2,5/16 - JRG Krotoszyn (KSRG)
VW Passat SLOp - PSP Krotoszyn (KSRG)
Ford Transit SLRt - OSP Kobylin (KSRG)
Star/MAN GBA 2,5/16 - OSP Kobylin (KSRG)
Star 244 GBA 2,5/16 - OSP Zalesie Wielkie (KSRG)
Star 244 GBAM 2,5/16+8 - OSP Zalesie Małe
DAF GBA 2,5/16 - OSP Smolice
Hanomag Henschel GBAM 1/12+8 - OSP Kuklinów
Lublin GLM - OSP Łagiewniki

Sytuacja związana z obfitymi opadami deszczu na terenie powiatu krotoszyńskiego - stan na dzień 19 maja 2010 roku - godzina 8:00. Od dnia wczorajszego tj. 18 maja 2010 roku godziny 13:33 do dnia dzisiejszego tj. 19 maja godziny 8:00 na terenie powiatu krotoszyńskiego zanotowaliśmy 26 zdarzeń związanych z wypompowywaniem wody z zalanych obiektów. Działania prowadzone były w piwnicach budynków mieszkalnych, budynkach gospodarczych, gospodarstwach rolnych, halach produkcyjnych. W podanym okresie czasu w działaniach uczestniczyło 12 zastępów 22 strażaków z Państwowej Straży Pożarnych i 56 zastępów 320 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Tekst: mł. bryg. mgr inż. Tomasz Niciejewski

Dnia 15 maja 2010r. ochotnicy z Krotoszyna uczestniczyli jak co roku w pokazach podczas festynu w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie. Podczas pokazu zaprezentowana ewakuację poszkodowanego z dachu oraz ratownictwo medyczne. Przed pokazem można również było zobaczyć sprzęt jakim dysponują strażacy oraz wsiąść do samochodu bojowego.

Tekst: dh Jarosław Torzecki

13 maja 2009 roku o godzinie 08:00 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krotoszynie wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym do jakiego doszło na trasie Koźmin Wlkp. - Grębów. Dyspozytor wysyła na miejsce wypadku samochód ratownictwa technicznego z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej z Krotoszyna, dwa samochody: gaśniczy i ratownictwa technicznego z Ochotniczej Straży Pożarnej z Koźminie Wlkp. oraz dwie karetki pogotowia i policje. Na miejsce zdarzenia udaje się także Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia strażacy ustalili, że kierujący samochodem osobowym Rover zjechał w pole i dachował. Pasażerowie o własnych siłach wydostali się z pojazdu, z lekkimi obrażeniami ciała przewieziono osoby poszkodowane do szpitala. Działania straży polegały na odłączeniu akumulatora zabezpieczeniu i wygrodzeniu terenu działań. Akcja trwała jedna godzinę.

Tekst: dh Szymon Kujawa


W akcji udział wzięły:
Star/MAN SLRt - JRG Krotoszyn (KSRG)
Renault Kangoo SLKw - JRG Krotoszyn (KSRG)
Star/MAN GBA 2,5/16 - OSP Koźmin Wlkp. (KSRG)
Ford Transit SLRt - OSP Koźmin Wlkp. (KSRG)

Zaczęło się od ciemnych chmur zasnuwających niebo. Potem pojawiły się błyskawice a z nieba spadły hektolitry wody. Tak rozpoczęła się potężna ulewa, która 12 maja 2010r. około godziny 14:00 przeszła nad gminą Kobylin i Zduny. Zalane piwnice, podwórka, ulice to główne wezwania do, których udawały się jednostki Straży Pożarnej. Ratownicy nie nadążali z wypompowywaniem wody, a kolejne zgłoszenia nadal napływały do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krotoszynie. Zmobilizowane siły z gminy Kobylin, Krotoszyn, Zduny oraz Koźmin Wlkp. do późnych godzin nocnych walczyły ze skutkami nawałnicy.

Tekst: dh Jarosław Torzecki


W akcji udział wzięły:

GMINA KROTOSZYN:
Renault Kangoo SLKw - JRG Krotoszyn (KSRG)
Fiat Punto SLKw - PSP Krotoszyn (KSRG)
Star/MAN GBA 2,5/16 - OSP Krotoszyn (KSRG)
Star/MAN GBA 2,5/16 - OSP Benice

GMINA KOBYLIN:
Star/MAN GBA 2,5/16 - OSP Kobylin (KSRG)
Ford Transit SLRt - OSP Kobylin (KSRG)
Star 244 GBA 2,5/16 - OSP Zalesie Wielkie (KSRG)
Lublin GLM - OSP Łagiewniki
Star 244 GBAM 2,5/16+8 - OSP Zalesie Małe
DAF GBA 2,5/16 - OSP Smolice
Hanomag Henschel GBAM 1/12+8 - OSP Kuklinów

GMINA ZDUNY:
Star/MAN GBA 2,5/16 - OSP Zduny (KSRG)
Ford Transit SLRt - OSP Zduny (KSRG)
Star 244 GBM 2,5/8 - OSP Baszków (KSRG)
Star 200 GBM 2/8 - OSP Konarzew
Żuk GLM - OSP Chachalnia

GMINA KOŹMIN WLKP.
Star/MAN GBA 2,5/16 - OSP Koźmin Wlkp. (KSRG)

Poniedziałek, 3 maja 2010 to dzień, w którym strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Krotoszyna i strażacy ochotnicy z powiatu krotoszyńskiego obchodzili swoje święto. Uroczystość rozpoczęła się na placu komendy, gdzie zebrali się wszyscy uczestnicy uroczystości. Po sformowaniu kolumny marszowej dowódca uroczystości st. kpt. Andrzej Mieloch poprowadził wszystkich na rynek główny w Krotoszynie, gdzie odbyła się główna uroczystość.
Zanim jednak kolumna marszowa dotarła do rynku głównego delegacje strażaków złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Św. Floriana na Małym Rynku.
Na uroczystość przybyli goście w osobach: Piotr Kaleta Senator RP, Pan Kazimierz Kościelny Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, starosta Krotoszyński Leszek Kulka, Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś, Burmistrz Koźmina Wlkp. Maciej Bratborski, Burmistrz Zdun Władysław Ulatowski, Burmistrz Sulmierzyc Idzi Kalinowski, Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski, Radni Powiatowi, Miejsko - Gminni i Gminni, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu st. kpt. mgr inż. Sławomir Brandt, Komendant Powiatowy PSP W Rawiczu bryg. mgr inż. Sławomir Rojda. Meldunek o gotowości do uroczystej akademii przyjął dh Jan Solak Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Poznaniu, po czym nastąpił przegląd pododdziałów i powitanie. W czasie hymnu państwowego odegranego przez orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Kobylina została podniesiona flaga państwowa.
Po okolicznych przemówieniach i życzeniach nastąpiło wręczenie: Odznaczeń: Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali mł. bryg. mgr inż. Tomasz Niciejewski st. kpt. mgr inż. Marek Kalak.
Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: asp. sztab. Piduch Sławomir st. ogn. Stanisław Bartkowiak sst. ogn. Tadeusz Kramarczyk.
Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa kpt. Małgorzata Olejnik ogn. Maciej Fornal.
Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo - gaśniczych Komendant Główny PSP w Warszawie uhonorował Dyplomem asp. sztab. Mariusza Zasiecznego.
Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali: starszego ogniomistrza Ogniomistrz Ireneusz Ostach Ogniomistrz Dariusz Szymczak Starszego sekcyjnego Sekcyjny Krzysztof Marcinkowski Stopień starszego strażaka: Strażakowi Rafałowi Jankowskiemu.
Pochwałę za poświecenie i profesjonalizm w czasie prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie otrzymali: mł. asp. Sebastian Szewczyk st. ogn. Stanisław Bartkowiak st. ogn. Tadeusz Kramarczyk st. ogn. Stanisław Skrzypczak st. ogn. Ireneusz Ostach.
Mianowanie na stanowiska Służbowe Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie powierzył z dniem 1 maja 2010 pełnienie obowiązków Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Krotoszynie st. kpt. Robertowi Rutkowskiemu. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie powierzył z dniem 1 maja 2010 pełnienie obowiązków Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Krotoszynie asp. Sławomirowi Włodarczykowi Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie powierzył z dniem 1 maja 2010 powierzył stanowisko Zastępcy Dowódcy Zmiany asp. Łukaszowi Klisiowi.
27 kwietnia 2010 roku zakończone zostały prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni na placu manewrowym Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie. Środki finansowe na wykonanie placu pochodziły od Burmistrza Krotoszyna 100 tys. zł, Starosty Krotoszyńskiego 30 tys. zł. Prace zostały wykonane przez Firmę Gębiak & Mikstacki z Krotoszyna. Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie w podziękowaniu za przekazane środki i wykonanie prac przekazał pamiątkowe statuetki otrzymali: Julian Jokś - Burmistrz Krotoszyna, Leszek Kulka – Starosta Krotoszyński, oraz Dyrektorowi ds. handlowych firmy Gebiak & Mikstacki Pani Małgorzacie Snadnej.

Kolejnym punktem w obchodach Dnia Strażaka 2010 było przekazanie nowo wybudowanej remizy dla OSP Krotoszyn I, nowych samochodów dla jednostek OSP oraz motopomp po remoncie. Po przecięciu wstęgi remiza oraz nowy sprzęt strażacki zostały poświęcone. Budowa remizy rozpoczęła się w roku 2009r. Całkowicie sfinansowana była z budżetu gminy Krotoszyn. Od początku 2010 roku ochotniczy tej jednostki zaczęli korzystać z nowoczesnego obiektu.

Tekst: mł. bryg. mgr inż. Tomasz Niciejewski
            dh Jarosław Torzecki

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krotoszynie rozlega się dzwonek telefonu alarmowego. Dyspozytor podnosi słuchawkę - pali się w zakładzie BOLSIUS POLSKA w Zalesiu Małym, zgłaszający dodaje, że dwie osoby zostały wewnątrz obiektu. Dyspozytor do miejsca pożaru wysyła jeden samochód gaśniczy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej z Krotoszyna oraz jednostki OSP z Zalesia Małego, Zalesia Wielkiego, Kobylina i Smolic. Pierwsi na miejsce działań dojeżdżają ochotnicy, którzy wprowadzili jeden prąd wody do wnętrza hali produkcyjnej oraz przeprowadzili ewakuację osób poszkodowanych. W tym czasie pojawiają się strażacy z JRG Krotoszyn ratownicy podali pianę gaśniczą z urządzenia ONE SEVEN. Akcja zostaje zakończona. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń bojowych, które zostały przeprowadzone w piątek 30 kwietnia 2010r. Ćwiczenia zorganizowano dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz jednostek spoza systemu. W czasie ćwiczeń sprawdzanych jest wiele elementów, które występują w czasie rzeczywistych działań ratowniczo - gaśniczych, a w szczególności gotowość bojowa jednostek, procedury postępowania, sposoby ewakuacji osób przebywających w zakładzie, systemy alarmowania i dysponowania sił i środków, drogi dojazdowe do obiektu.

Tekst: dh Szymon Kujawa


W akcji udział wzięły:
MAN GCBA 5/32 - JRG Krotoszyn (KSRG)
VW T4 SLRr - JRG Krotoszyn (KSRG)
Star/MAN GBA 2,5/16 - OSP Kobylin (KSRG)
Star 244 GBA 2,5/16 - OSP Zalesie Wielkie (KSRG)
Star 244 GBAM 2,5/16+8 - OSP Zalesie Małe
DAF GBA 2,5/16 - OSP Smolice

Dnia 29 kwietnia 2010r. na drodze krajowej nr 15 Krotoszyn - Zduny w miejscowości Konarzew doszło do zderzenia samochodu osobowego z sarną. Na miejsce zdarzenia udają się jednostki Straży Pożarnej w sile lekki samochód ratownictwa technicznego z JRG Krotoszyn oraz lekki samochód ratownictwa technicznego z OSP Zduny. Zadaniem ratowników było zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz kierowanie ruchem. Na miejscu zdarzenia również przybyło Pogotowie Ratunkowe oraz Policja.

Tekst: dh Jarosław Torzecki


W akcji udział wzięły:
Star/MAN SLRt - JRG Krotoszyn (KSRG)
Ford Transit SLRt - OSP Zduny (KSRG)

W dniu 28 kwietnia 2010r. w Krotoszynie odbyły się eliminacje do Mistrzostw Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym. Zawody rozgrywane były w konkurencjach:
- wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni,
- pożarniczy tor przeszkód -100 m.
s Zwyciężyła drużyna z Ostrowa Wlkp., a II-e miejsce zajęli gospodarze turnieju. Najlepszym zawodnikiem ligi podczas krotoszyńskiej rywalizacji został Jacek Sipurzyński z Ostrowa Wlkp. czas 15,763 s.

Tekst: dh Szymon Kujawa

Strona 173 z 198

Ostrzeżenia meteo

Statystyki strony

0123856
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
W zeszłym miesiącu
Od 02.05.2020 r.
525
334
1859
1559
6990
4354
123856

Prognozowane wejścia dzisiaj
696

Statystyka Zdarzeń

Nazwa zdarzenia Ilość 2020
Pożary 63 171
Miejscowe zagrożenia 125 844
Alarmy fałszywe 4 17
Razem: 192 1032
Aktualizacja na dzień: 18-04-2021