Telefony alarmowe:

998

112

Aktualności

W poniedziałek, 20 lutego o godz. 21:46 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym przy ulicy Klonowicza w Krotoszynie.

Strażacy dwoma zastępami z Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie zostali zaalarmowani do pożaru sadzy w przewodzie kominowym budynku gospodarczym. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz na wygaszeniu paleniska pieca i ugaszeniu płonącego materiału. Ponadto strażacy przy pomocy zestawu kominiarskiego strącili sadzę w przewodzie kominowym. W działaniach ratownicy wykorzystali detektor wielogazowy, którym wykonali pomiar na stężenie tlenku węgla w pomieszczeniach. Uzyskany wynik był równy „0”. Czas działań wynosił 1 godzię i 20 minut.

Pomimo zakończenia ferii zimowych, krotoszyńscy strażacy kontynuują spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną dbając o bezpieczeństwo najmłodszych. W poniedziałek 20 lutego 2023 roku przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odwiedzili oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie.

Tradycyjnie dla dzieci przygotowano stanowiska edukacyjne, łącząc zabawę z nauką.

Dzięki dynamicznej prezentacji zagrożeń w domu jednorodzinnym z użyciem mobilnego symulatora zagrożeń oraz przygotowanych materiałów edukacyjnych omówiono zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć przedszkolnych, sposoby powiadamiania służb ratunkowych oraz inne zagrożenia wynikające z życia codziennego.

Aura zimowa nie odpuszcza, dlatego podczas spotkania przypomniano także, podstawowe zasady bezpieczeństwa w okresie zimowym.

Po zakończeniu części edukacyjnej przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia upamiętniające strażacką wizytę.

W miniony weekend 18 – 19 lutego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie odbyło się szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsięwzięcie organizowane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Komend Miejskich i Powiatowych z Poznania, Kalisza, Chodzieży, Jarocina i Słupcy zostało przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Celem szkolenia było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji naczelnika OSP. Łącznie 16 druhów z terenu powiatu krotoszyńskiego uzyskało pozytywny wynik z egzaminu końcowego, otrzymując uprawnienia do zajmowania tej funkcji w jednostkach macierzystych.

Absolwentom szkolenia gratulujemy!!!

Opracowanie: mł. kpt. Mateusz Dymarski
Zdjęcia: mł. asp. Piotr Niśkiewicz

W poniedziałek, 20 lutego o godz. 8:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o zatrzymanym krążeniu przy ulicy Plac Szkolny w Krotoszynie.

Strażacy dwoma zastępami z Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie zostali zaalarmowani do zatrzymania krążenia u 51-letniego mężczyzny. - Po dotarciu na miejsce zastępów straży pożarnej ratownicy zastali wewnątrz mieszkania na podłodze nieprzytomnego mężczyznę. Po sprawdzeniu funkcji życiowych natychmiast przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora AED oraz sprzętu do tlenoterapii czynnej. W momencie przybycia na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego czynności te kontynuowano stosując dodatkowo farmakoterapię. Niestety pomimo wspólnego wysiłku służb ratunkowych mężczyzny nie udało się uratować - poinformował mł. kpt. Mateusz Dymarski, zastępca oficera prasowego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

W poniedziałek, 20 lutego o godz. 3:15 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o powalonym drzewie na drogę przy ulicy Sulmierzyckiej w Krotoszynie.

Strażacy po jednym zastępie z Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach zostali zaalarmowani do powalonego drzewa na drogę wojewódzką. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przy użyciu piły mechanicznej usunęciu powalonego drzewo. Czas działań wynosił 38 minut.

W niedzielę, 19 lutego o godz. 22:06 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o plamie ropopochodnej przy ulicy Krotoszyńskiej w Sulmierzycach.

Strażacy jednym zastępem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach zostali zaalarmowani do plamy oleju na drodze. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przy użyciu sorbentu wyeliminowanie zagrożenia. Czas działań wynosił 43 minuty.

W sobotę, 18 lutego o godz. 3:33 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o powalonym drzewie na drodze w Piaskach (gm. Zduny).

Strażacy jednym zastępem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach zostali zaalarmowani do powalonego drzewa na drodze. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przy użyciu piły mechanicznej usunięto zagrożenie. Czas działań wynosił 32 minuty.

W piątek, 17 lutego o godz. 21:44 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o powalonym drzewie na drodze w Nowej Obrze (gm. Koźmin Wlkp.).

Strażacy jednym zastępem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałkowie zostali zaalarmowani do powalonego drzewa na drodze. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przy użyciu piły mechanicznej usunięto zagrożenie. Czas działań wynosił 33 minuty.

W piątek, 17 lutego o godz. 12:13 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o uszkodzonym gazociągu w Smolicach (gm. Kobylin).

Strażacy trzema zastępmai z Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie oraz po jednym zastępie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolicach i Kobylinie zostali zaalarmowani do uskzodzonego rurociągu gazowego o średnicy 63 mm. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu teren działań. Na miejsce dotarło Pogotowie Gazowe, które przy wykorzystaniu zacisków zatrzymało swobodny wypływ gazu do atmosfery. Ratownicy wyposażeni w urządzenia pomiarowe w trakcie usuwania awarii przez pracowników Pogotowia Gazowego wyznaczyli i kontrolowali strefę niebezpieczną. Czas działań wynosił 1 godzinę i 17 minut.

W czwartek, 16 lutego odbyła się odprawa służbowa podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w roku 2022.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie st. bryg. Marek Kalak przywitał funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP PSP w Krotoszynie oraz zaproszonych gości w osobach: bryg. Tomasz Grelak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
Pan Stanisław Szczotka - Starosta Krotoszyński,
Pan Juliusz Poczta - Przewodniczący Rady Powiatu,
Pan Franciszek Marszałek - Burmistrz Krotoszyna,
Pan Maciej Bratborski - Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,
Pan Tomasz Lesiński - Burmistrz Kobylina,
Pan Tomasz Chudy – Burmistrz Zdun,
Pan Mariusz Dymarski - Wójt Gminy Rozdrażew,
dh Tomasz Niciejewski – Prezes Powiatowy ZOSP RP Powiatu Krotoszyńskiego,
dh Waldemar Florkowski – Wiceprezes Powiatowy ZOSP RP Powiatu Krotoszyńskiego,
Pan Łukasz Pachurka – Nadleśnictwo Krotoszyn

Analizę z działalności Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie, w tym ważne przedsięwzięcia i wydarzenia, które realizowane były w 2022 roku na podstawie prezentowanego materiału w formie pokazu multimedialnego przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie st. bryg. Marek Kalak. Jak wynika z przedstawionego przez komendanta sprawozdania wiele spośród zakładanych celów udało się zrealizować. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie przychylność i wsparcie finansowe, za które komendant w swoim wystąpieniu wyraził serdeczne podziękowanie kierownictwu KW PSP w Poznaniu oraz samorządowcom powiatu krotoszyńskiego.

W roku 2022 na terenie powiatu krotoszyńskiego odnotowaliśmy łącznie 915 interwencji, z czego 188 to pożary, 706 to miejscowe zagrożenia i 21 to alarmy fałszywe. Wysoki poziom przygotowania do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu krotoszyńskiego oraz bardzo dobra współpraca pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi powiatu krotoszyńskiego zostały podkreślone podczas wystąpienia Komendanta Powiatowego PSP, jak również podczas okolicznościowych wystąpień zaproszonych gości.

Po zakończonej odprawie służbowej Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Tomasz Grelak przeprowadził wizytację jednostki OSP Krotoszyn oraz spotkał się ze strażakami pełniącymi służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie.

W czwartek, 16 lutego o godz. 19:47 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o pożarze pozostałości roślinnych w Nowej Obrze (gm. Koźmin Wlkp.).

Strażacy dwoma zastępami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim i Wałkowie zostali zaalarmowani do palących się pozostałości roślinnych na drodze gruntownej pomiędzy polami. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, podanie jednego prądu wody w natarciu na palące się pozostałości oraz rozgarnięcie pogorzeliska w celu jego dogaszenia. Czas działań wynosił 55 minut.

W środę, 15 lutego o godz. 8:04 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Gałązkach (gm. Koźmin Wlkp.).

Strażacy jednym zastępem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim zostali zaalarmowani do zdarzenia drogowego w Gałązkach. Samochód typu bus zjechał do rowu. Czas działań wynosił 46 minut.

Strona 1 z 214

☁️ Ostrzeżenia meteo

Statystyki strony

0928534
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
W zeszłym miesiącu
Od 02.05.2020 r.
64
162
3283
3283
9823
59303
928534

Prognozowane wejścia dzisiaj
168

Statystyka Zdarzeń

Rodzaj zdarzenia Ilość 2022 2021
Pożary 95 188 163
M. zagrożenia 285 706 851
A. fałszywe 14 21 14
Razem: 394 915 1028
Aktualizacja na dzień: 31-07-2023 Zobacz więcej ⋙